Gatuladdning för elfordon - bakgrund

Bakgrund

Övergången till elfordon under den rådande klimatkrisen kräver omfattande investeringar i laddinfrastruktur.

En betydande utmaning är att ladda elfordon på stadsgator.

De byggarbeten som behövs för att leverera el till laddstolpar är för närvarande dyra och tidskrävande, samt bidrar till utsläpp av växthusgaser.

Framtida investeringar i laddinfrastruktur måste vara lönsamma både monetärt och klimatmässigt, vilket säkerställer en solid Return on Investment (ROI) både vad gäller investerade pengar och "investerade" utsläpp av växthusgaser.

 

Gatuladdning för elfordon - bakgrund

Utmaning

Kostnader och utsläpp av växthus­gaser kan minskas avsevärt om mark­arbeten undviks. Kostnaderna för att etablera ladd­infra­struktur för elfordon gör investeringen mindre intressant för mark­nadens aktörer.

Utsläppen i byggskedet för landinfrastruktur som vägar och järn­vägar har visat sig vara avsevärda och i storleksordningen 20-25% av utsläppen under livscykeln. En stor del av dessa utsläpp kommer från markarbeten.

 

Gatuladdning för elfordon - bakgrund

Lösning

Ytförlagda moduler eliminerar markarbeten!

Modulerna har samma tjocklek som befintliga betongplattor. De tillverkas i stål eller järn och är har plats inuti för elektriska ledningar. Modulerna består av en underdel, en "låda" och en överdel, ett "lock".

Gatuladdning för elfordon - bakgrund

Strömmen kan tillföras från ett elektriskt kopplingsskåp (C), från en kopplingsdosa för gatubelysning (B), från en fastighet (A), eller från annan elutrustning (D) etc.

 

Gatuladdning för elfordon - bakgrund

Moduler placeras längs med trottoaren för att strömförsörja ytterligare laddstolpar. Flera laddstolpar längs en gata eller runt ett kvarter kan alltså förses med endast en överföring från fasad till trottoarkant. Därmed ger konceptet ett enhetligt gränssnitt för alla framtida marknadsaktörer.

 

Etableringen görs enligt:

  1. Tag bort betongplattorna
  2. Placera modulernas underdel där betongplattorna legat
  3. Koppla ihop modulerna med "anslutare" för att skydda elkablarna vid marksättningar
  4. Lägg i elkablarna i modulerna
  5. Montera modulernas lock
  6. Montera laddstolpar
  7. Anslut elkablarna
  8. Strömsätt och börja ladda!

Vi anpassar just nu vår lösning i ett demoprojekt tillsammans med VINNOVA, Stockholms stad och Kista Science City. ... (läs mer)

Kista Science City, Stockholm and VINNOVA

 

Om oss

Tävlingen Innovativ gatuladdning Vårt koncept var ett bidrag till tävlingen "innovativ gatuladdning" som utlystes våren 2022 av Stockholms stad, den svenska inno­vations­myndig­heten VINNOVA och Kista Science Park. ... läs mer


Patentverket Under utvecklingen uppmuntrades vi att ansöka om patent på konceptet. En patentansökan gjordes innan tävlingsbidraget skickades in. På grund av patentansökan är beskrivning och bilder av konceptet generella och schematiska.


In autumn 2022 we were awarded a prize which consisted of implementing a demonstrator, a proof of concept, in a real street environment. Hösten 2022 tilldelades vi ett pris som bestod i att implementera en demonstrator, ett "proof of concept", i en riktig gatumiljö. Projektet startade i december 2022. ... läs mer


Venture Cup IDEAHösten 2022 deltog vi i VENTURE CUP:s IDÉ-tävling, en tävling för dig som vill testa om deras affärsidé fungerar och omvandla den till nästa framgångssaga! ... läs mer


Venturecup Sweden region Öst En av fem vinnare i Venture Cup Sverige region öst. Spännande! ... läs mer


VINNOVA Proof of Concept Project VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, finansierar vårt "proof of concept"-projekt för att vara klart för drift och utvärdering under 2023.


LinkedIn LinkedIn för nyheter Från och med nu kommer vi att lägga upp våra nyhetsflashar på vår LinkeIn-företagssida. Välkommen att besöka oss där!

 

Team

Teamet bakom konceptet består av två seniora ledare med lång erfarenhet av innovation och affärsutveckling.

Kontakt

Låter det här intressant? Låt oss träffas! Digitalt eller IRL. Kontakta oss via e-post, LinkedIn eller WhatsApp. Hitta länkar nedan. Ser fram emot att höra från dig!