addel.se - add electricity
addel.se Animation of addel system implementation

 

Snabb och enkel etablering av gatuladdning med addel:s prisbelönta och patentsökta lösning!

 

addel.se - EV charging on city street

Elbilar minskar utsläppen av växthusgaser, av­gaser och buller. De måste bli tillgängliga även för de som bor i lägenhet och saknar egen parkeringsplats.

addel.se Underground infrastructure

Etablering av laddplatser är kostsam, tids­krävande och innebär dessutom stora utsläpp av växthus­gaser.

addel.se Underground infrastructure

Elledningar placeras inuti modulerna och befintlig beläggning ersätts med moduler (visas gröna för tydligheten).

addel.se Underground infrastructure

Gatumiljön och det offentliga rummet påverkas minimalt. Modulerna kan anpassas färgmässigt till omgivande betongplattor eller ha en avvikande färg.

Stockholms stad, Kista Science City och Vinnova anordnade under 2022 tävlingen "innovativ gatu­ladd­ning". Utmaningen var att finna lös­ningar inom publik ladd­infra­struktur som sänker investerings­kostnaderna, kortar installations­tiderna och minskar pris och storlek på laddstolpar.

Vår lösning fick pris baserat på förmågan att spara kostnader och tid vid installation av laddstolpar på stadsgator. Detta är avgörande för de som bor i fler­bostads­hus utan egen parkerings­plats.

Lösningen är patentsökt och har fått finansiering för en "demonstrator" från den svenska innovations­myndigheten VINNOVA... läs mer

 

Motivering

"För sin lösning vars modul­system visar på möjlig­heterna att minska kostnader vid anläggandet av laddstolpar på gatumark."

"Lösningen kan potentiellt möjliggöra anslutning till befintliga ledningar och ledningsrätter vid fasad vilket på ett innovativt sätt ger besparingar i både kostnader och tid, i linje med Stockholms stads ambitioner."

Daniel Helldén, trafik­borgarråd i Stockholm