Gatuladdning utan grävning

Ytförlagda
överförings­moduler

Undvik kostsam och tids­krävande gräv­ning samt minska utsläppen av växt­hus­gaser när gatu­ladd­ning imple­menteras!

Våra patenterade moduler ersätter befintliga betong­plattor. Elkablarna är placerade inuti och skyddade.

Laddning av elbilLaddning av elbil

Laddning av el-scooterLaddning av el-scooter

Vårt koncept förklarat på 80 sekunder på Youtube!

 

Modulerna kan även användas för att elektrifiera det publika rummet!

BelysningspollareBelysningspollare

Elektrifierade gatumöblerGatumöbler med eluttag

 

Läs mer om modulerna och hur de monteras!

 

Kontakta oss via Epost, LinkedIn eller WhatsApp. Ser fram mot att höras!