Elektrifiera det publika rummet

Installations­anvisning

Elektrifiera det publika rummet utan schaktning!

Minimera kostnader, tidsåtgång och utsläpp av växthusgaser

Följ de här anvisningarna för att anlägga laddmöjligheter för elbilar, e-skotrar, elcyklar etc. Förbättra gatumöbler med laddmöjligheter för bärbara datorer och mobiltelefoner samt ljusstolpar för förbättrad säkerhet.

Street Charging for EVs 1 - Befintlig beläggning bestående av betongplattor och ett elskåp.

Street Charging for EVs 2 - Ta bort alla betongplattor från elskåpet till önskad plats för laddningspunkten.
 

Street Charging for EVs 3 - Placera den nedre delen av över­förings­modulerna där gatstenen har varit.

Street Charging for EVs 4 - Placera elkabeln / elkablarna i över­förings­modulerna.
 

Street Charging for EVs 5 - Placera "anslutare" vilka skyddar el­kab­larna och sammanbinder flera mo­du­ler till ett fundament för laddstolpen.

Street Charging for EVs 6 - Modulernas lock och en ladd­stolps­adapter är monterade.
 

Street Charging for EVs 7 - Laddstolpen är monterad och strömmen slås på.

Gatuladdning för elfordon 8 - Laddstolpen är klar för laddning av elfordon!
 

Hämta som PDF

Hämta anvisningarna för etablering som PDF