Gatuladdning för elfordon

Överföringsmodul

No 61

Överföringsmodul No 61 används för att leda fram elektriskt kablage till laddplatser för elfordon. De ersätter befintlig gatubeläggning bestående av betongplattor där elektriskt kablage planeras förläggas.

Modulerna är gjorda av järn/stål och består av en underdel och ett lock. Locket är monterat med en skruv och mönstrat för att minska risken för att fotgängare halkar. I de rektangulära öppningarna placeras elektriska ledningar tillsammans med en "anslutare". Anslutaren säkrar modulerna mot sättningar i mark och sammanbinder flera moduler till ett stabilt fundament för montering av laddstolpe. En "distans" placeras i ej använda öppningar.

Standardstorlekar

Standardstorlekar

Lastklass B 125

Denna lastklass är lämpad för exempelvis gångvägar / gångbanor, gångtrafikområden och därmed jämförbara områden samt bilparkeringar eller parkeringsdäck.

Hämta som PDF

Hämta dokumentet som PDF